card

 

 

Human Resource Management

 • Ур чадварын модель гаргах
 • Сонгон шалгаруулалтын тогтолцоо бий болгох  
 • Зан төлвийн болон чадамжийн тест авах  
 • Үнэлгээний тогтолцоо бий болгох
 • Сургалт хөгжлийн тогтолцоо бий болгох
 • Хүний нөөцийн цогц систем бий болгох

Training

 • Group Facilitation
 • AI Practitioner workshop
 • Appreciative team building workshop
 • Сонгон шалгаруулалтын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
 • Ярилцлагын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
 • Үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Organization Development

 • Байгууллага болон багийг оношлох
 • Байгууллагын соёлыг өөрчлөх хөтөлбөр
 • Байгууллагад эерэг өөрчлөлтийг бий болгох (AI)
 • Фасилитейшн