card
/

Мэндчилгээ

БНСУ-ын ORP Институт нь Солонгосын хүний нөөцийн удирдлага болон байгууллагын хөгжлийн салбарт арвин туршлага, мэдлэгийг хуримтлуулсан мэргэжлийн, мэргэшсэн байгууллага юм. АНУ, Канад зэрэг гадны томоохон түнш компаниудтайгаа хамтарч, байгууллагад эерэг соёлыг бий болгох, байгууллагын хөгжилд бүх гишүүдийн оролцоог бий болгохоор өнөөдрийг хүртэл хүчин зүтгэж байна. Мөн Монгол улсад ажилласан багагүй хугацааны туршлага дээрээ тулгуурлан Монголын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын онцлогийг судалж өөрчлөлт шинэчлэл хийхэд юу хийх шаардлагатайг олж мэдсэн билээ.

Монгол улс бол хөгжил дэвшлийн төлөөх өөрчлөлт шинэчлэл бүх салбарт явагдаж буй орон билээ. 

Дэлгэрэнгүй ...

Мэдээ мэдээлэл

Бусад мэдээлэл

Сургалтын бүртгэл