card

Хүний нөөцийн консалтинг 

Байгууллагын хамгийн үнэт баялаг болох ХҮН-ийг хэрхэн удирдаж хэрхэн сурган хөгжүүлж хэрхэн үр ашиг гаргах талаар бид танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг судалсаны үндсэн дээр, мөн олон жилийн туршлага дээрээ тулгуурлан дээд зэргийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх болно.  

 

Байгууллага хөгжүүлэлтийн консалтинг 

Хүн нь хөгжиж байж байгууллага хөгжинө. Тэгвэл бид дэлхий дахинд аль хэдийн байр сууриа эзэлсэн Organizational Development буюу Байгууллага Хөгжүүлэлт хэмээх ойлголтыг Монголд нэвтрүүлж байгууллагыг хөгжүүлж тэлж баяжуулж болох бүхий л гайхамшигтай хөтөлбөрүүдийг та бүхэндээ санал болгож байна.