card
2001

ORP Институт байгуулагдав. 

2003 ORP Институт аж ахуйн нэгжээр бүртгэгдэв.
2007 Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн Эрүүл мэндийн Боловсролын Төвтэй хамтын ажиллагаа тогтоов.
2008

KMA(Солонгосын Чадамжийн Холбоо)-той хамтын ажиллагаа тогтоов. (Одоогийн байдлаар хамтын ажиллагаа зогссон)

АНУ-ын Hogan Assessment Systems компанитай хамтын ажиллагаа тогтоов.  

ORP Learning Center байгуулагдав.

2009

Канадын ICA Associations-тай хамтын ажиллагаа тогтоов.

БНСУ-д ТоР Фасилитейшн Төвийг байгуулав.

БНСУ-д Эерэг Өөрчлөлтийн Төвийг байгуулав.

2011

ORP PRESS(Хэвлэлийн газар)-ыг байгуулав.

АНУ-ын CPC(Corporation for Positive Change)-тай хамтын ажиллагаа тогтоов.

「A Leadership」, 「Аз жаргалтай гэр бүлд зориулсан яриа」 ном гаргав.

2013 Ажлын байрны нэгдсэн сайт ‘Сарам Ин’-тай хамтын ажиллагаа тогтоов.
2014

Байгууллагад эерэг өөрчлөлт хийх хувьсгалын хүч」, 「A Team Building」, 「AI Summit」, 「Consensus Workshop Facilitation」 зэрэг ном гаргав.

Жинхак боловсролын төвтэй хамтын ажиллагаа тогтоов.

2015

БНСУ-ын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав.

DCBL Төвийг байгуулав.

Рафаэл, СҮИС-ийн Анагаах Ухааны Сургууль, Монголын Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төвтэй хамтран Монголын эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах төслийг эхлүүлэв.