card

 

 

Бидний эрхэм зорилго бол үйлчлүүлэгч байгууллагын ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлж харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлж байгууллагын бүтээмж, гүйцэтгэлийг сайжруулахад оршино.

 

Бидний алсын хараа бол Байгууллага(Organization), Ажил(Work), Хүн(People)-нд хамааралтай хамгийн дээд зэргийн үйлчилгээг үзүүлж хамгийн шилдэг шийдлийг санал болгодог Монголын H&OD (Human & Organization Development) салбарын шилдэг зөвлөх компани болох.

 

Бидний цөм үнэт зүйл бол үйлчлүүлэгчдийнхээ төлөө мэргэжлийн ур чадвар(competency) ба итгэлцэл(trust)-д тулгуурлан эрч хүч, гал цог(passion)-той ажиллах явдал юм.