card
MBTI судлаач Сун Ми Ри: MBTI тестийг сонгон шалгаруулалтад ашиглаж болохгүй

MBTI судлаач Сун Ми Ри: MBTI тестийг сонгон шалгаруулалтад ашиглаж болохгүй

E төрлийн хэв шинжид хамаарсан хүмүүст илүү давуу эрхийг олгож байгаа юм биш биз?

Дэлгэрэнгүй
Системтэйгээр сургаж хөгжүүлэхийн ач холбогдол

Системтэйгээр сургаж хөгжүүлэхийн ач холбогдол

Манлайлах ур чадвар хөгжүүлэх сургалт

Дэлгэрэнгүй
Солонгосын ORP институын захирал И Ёнсог багшийн айлчлал хөтөлбөрийн эргэн тойронд

Солонгосын ORP институын захирал И Ёнсог багшийн айлчлал хөтөлбөрийн эргэн тойронд

Эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагын алсын хараа, стратеги боловсруулах воркшоп

Дэлгэрэнгүй